Største dating side Favrskov

Skyldes det, at Regnskoven ligger lokalt, og folk derfor tænker, at de altid kan besøge stedet, eller skyldes det noget helt andet?Der vil i forbindelse med spørgeskemaet blive set på markedsudvælgelsesprocessen, analysedesignet, spørgeskemaets udformning, samt undersøgelsens validitet og reliabilitet.2 The image of the Rainforest is very high among the people of Randers.Almost everybody has a positive view of the attraction, which is very good. 9 Analyse af data Vækststrategi Segmentering Positionering Konklusion Perspektivering Litteraturliste Interview med Tina de Linde Bilag Spørgeskema Bilag Brochurer Randers Regnskov Bilag Aktivitetsplan Bilag Besøgstal Bilag Data analyse Bilag Svar på de åbne spørgsmål Bilag Planlægning af Projekt uge Bilag Logbog Indledning Denne opgave tager udgangspunkt i Randers Regnskov.This is an easy way to get in contact with people, but the downside is that a lot of people outside the target group answer the questions as well, so many of the answers cannot be used in the analysis.The questionnaire has also been given out to people on the street in Randers, and in Randers Storcenter.

A recent survey made by Ugebrevet Mandag Morgen shows that many people in Denmark would be proud of working in the Rainforest. In order to get more visitors, Randers Rainforest has decided that, in 2012, they will try to focus on new segments outside the holiday season, when most families with children visit the attraction. Det er en spændende virksomhed, i udvikling og fremgang.The new segment can be reached through brochures, radio ads and social media like Facebook. For til sidst, at finde ud af hvad Regnskoven kan gøre for at få en højere besøgsrate blandt dette segment?Many of the respondents have not visited the Rainforest s page on Facebook, so this could also be something to have focus on in the future. 1 Se bilag 5 2 Se bilag 1 1 Metode Opgaven vil have fokus på faget International Markedsføring, og relevante teorier derfra vil blive anvendt.This could for instance be dating events or romantic dinners for couples in the café, combined with a guided tour in the domes. Der vil derfor i denne opgave blive udarbejdet en analyse, af Regnskovens image og besøgstal blandt lokalbefolkningen, for at finde frem til om der i fremtiden skal satses mere på den gruppe, der ikke har besøgt Randers Regnskov.Another idea could be evening events just for men, or just for women. Problemformulering Der vil i denne opgave blive undersøgt, om den høje kendskabsgrad i Randers skaber tilstrækkeligt mange besøgende i Regnskoven.

Leave a Reply