Zakelijk flirten lichaamstaal

Iemand die lijdt aan narcisme heeft doorgaans weinig aandacht voor de mening en gevoelens van anderen, puur om zich te beschermen tegen kritiek.Vandaar ook het onderontwikkelde inlevingsvermogen. (bron) Nagenoeg iedereen heeft narcistische kenmerken. Pas als iemands gedrag sterk wordt gekleurd door narcistische trekjes, ontstaan er problemen.Iemand met narcisme typeert zich door de volgende eigenschappen: Veel narcisten komen zeer zelfverzekerd over.Ze hebben een sterk gevoel van eigenwaarde en zijn erg op zichzelf gericht.Narcistische personen hebben namelijk aandacht nodig om hun kwetsbare & broze zelfbeeld in stand te kunnen houden; aandacht is zodoende van levensbelang voor een narcist.Om de nodige aandacht te krijgen, gebruikt iemand met narcisme bij voorkeur de mensen die het dichtst bij hem/haar staan, met name de partner en kinderen.Personen die lijden aan NPS kunnen overkomen als charmant en/of interessant, maar hun egocentrisme blijkt uiteindelijk een onoverkomelijk obstakel.

Met psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse is verbetering mogelijk, maar dit is geenszins gemakkelijk om te bewerkstelligen.

Dit gebeurt meestal zonder dat je het in de gaten hebt.

Narcistisch misbruik wordt gekenmerkt door de volgende situaties: Iemand met narcisme zal zich nooit zomaar blootgeven.

De naam van het syndroom verwijst naar de Oostenrijkse psychiater en kinderarts Hans Asperger, die hier in 1944 een proefschrift over schreef.

In dit proefschrift noemde hij zijn patiënten 'kleine professors' vanwege hun intense belangstellingen en formele taalgebruik.

Leave a Reply